Grafrechten voor het kopen of huren van een graf

Wanneer uw dierbare wordt begraven, dan is het belangrijk dat de grafrechten geregeld worden. Voor iedereen die begraven wordt moeten er namelijk grafrechten worden betaald. De kosten voor grafrechten kunnen van gemeente tot gemeente verschillen. Over de exacte kosten kan Holtland Uitvaartzorg u informeren. U betaalt dus bij de gemeente waar de begraafplaats toe hoort. Behoort een begraafplaats niet toe aan een bepaalde gemeente, dan betaalt u aan de eigenaar van de bijzondere begraafplaats. Dit kan bijvoorbeeld een kerkgenootschap zijn.

 

Twee soorten graven

Volgens de Nederlandse wet zijn er twee soorten graven. Het is mogelijk om een graf te huren op een begraafplaats of u kunt er voor kiezen om een graf te kopen. In dit laatste geval heeft u uitsluitend recht op het graf en kan het niet door iemand anders worden ingenomen. Wanneer u een graf wilt huren, het algemene graf, dan krijgt u een plek op de begraafplaats toegewezen. Deze graven worden voor 10 jaar uitgegeven en daarna is het niet verlengbaar. Wel kunt u na die periode kiezen voor herbegraven. Met een particulier graf heeft u veel meer keus, maar dat is natuurlijk duurder.

 

Het meest gekozen type graf

De meeste mensen kiezen er voor om een graf met uitsluitend recht te kopen. U kunt als nabestaande kiezen om meer familieleden in dit graf te begraven en u kunt met de familie de grafplek kiezen. U houdt het graf dan voor 10, 20 of 30 jaar en daarna is verlenging mogelijk totdat wordt besloten het graf te laten ruimen.

 

Bij leven een graf kopen

Sommige mensen willen graag ‘bij leven’ al een graf kopen op een bepaalde begraafplaats. Dit is bijna niet mogelijk. Via de ‘Stichting Beheer Graven’ waar wij veel mee samenwerken, bestaat misschien de mogelijkheid om dit te realiseren.  Ook als mensen geen kinderen of andere nabestaanden hebben, of als deze ver weg wonen, wordt veel gebruik gemaakt van deze stichting om toch zorgvuldig met graven van families om te gaan. Het betreft hier vaak specifieke zaken en maatwerk. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Terug naar: uitvaart regelen